Речник на кръстословици

голяма река в Италия

ТИБЪР
Списък на думите, които най-добре съвпадат с термина „голяма река в Италия“ в кръстословицата:
АНГАРА СЪРДАРЯ МЕКОНГ ГАРОНА НЕМАН ДОН ЮКОН САВА РОНА ПАРАНА ОРИНОКО ОКАВАНГО ОДЕР НЕВА МААС ЛОАРА ЛИМПОПО ИРТИШ ЕЛБА
словоописание
ОБголяма река в Азия
ДОНголяма река в Русия
АРНОрека в Италия
АНГАРАголяма река в азия
МИСУРИголяма река в Северна Америка
ПАРАНАголяма река в Южна Америка
ХУАНХЪголяма река в Азия
АМУДАРЯголяма река в Русия
ВЪЛТАВАголяма река в Европа
ЗАМБЕЗИголяма река в Африка
ЛИМПОПОголяма река в Африка
ОРИНОКОголяма река в Южна Америка
СЪРДАРЯголяма река в Русия
АМАЗОНКАголяма река в Южна Америка
АРКАНЗАСголяма река в Северна Америка
КОЛУМБИЯголяма река в Северна Америка
МАККЕНЗИголяма река в Северна Америка
МИСИСИПИголяма река в Северна Америка
ОКАВАНГОголяма река в Африка
ПАРАГВАЙголяма река в Южна Америка
ЕЛБАголяма река в Европа
КАМАголяма река в Русия