Речник на кръстословици

голяма река в Европа

ЕБРО
ЕЛБА
МААС
ОДЕР
РЕЙН
РОНА
САВА
ТАХО
ВИСЛА
ДРАВА
ДУЕРО
ДУНАВ
ЛОАРА
НЕМАН
ТИБЪР
ГАРОНА
ДНЕПЪР
ВЪЛТАВА
Списък на думите, които най-добре съвпадат с термина „голяма река в Европа“ в кръстословицата:
АНГАРА СЪРДАРЯ
словоописание
ОБголяма река в Азия
ДОНголяма река в Русия
ЯНДЗЪголяма река в Азия
АНГАРАголяма река в азия
ГРАНДЕРио ..., голяма река в Северна Америка
МИСУРИголяма река в Северна Америка
ПАРАНАголяма река в Южна Америка
ХУАНХЪголяма река в Азия
АМУДАРЯголяма река в Русия
ЗАМБЕЗИголяма река в Африка
ЛИМПОПОголяма река в Африка
ОРИНОКОголяма река в Южна Америка
СЪРДАРЯголяма река в Русия
АМАЗОНКАголяма река в Южна Америка
АРКАНЗАСголяма река в Северна Америка
КОЛУМБИЯголяма река в Северна Америка
МАККЕНЗИголяма река в Северна Америка
МИСИСИПИголяма река в Северна Америка
ОКАВАНГОголяма река в Африка
ПАРАГВАЙголяма река в Южна Америка
НЕВАголяма река в Африка
ТИБЪРголяма река в Италия