Речник на кръстословиците

АВЕЛбрат на каин
АВОСдребна монета в Макао
АЕРОЛИТмереорит
АЛБЕРТОТомба, скиор
АРБИТЪРсъдник, помирител
АРДАрека в България
БАСТЕТегипетска богиня
БЕЛАБарток, композитор
БЕРИЧък, китарист
БЕРКЛИЙBk
БЛЯНутопия, химера
БОГОТАстолица в Южна Америка
БУКЕТцветя, китка
БЪРТЪНРичард, актьор
ВАЛЕТАстолицата на Малта
ВЕДРИНАефир, лазур
ГАРБОГрета, актриса
ГАУСКарл Фридрих, физик
ГВОЗДЕЙпирон
ГЕРАНкладенец, бунар
ГУРТребро на монета
ДЖЕМПЪРлек дамски костюм
ДЖОУЗЕФКонрад, писател
ДЖОУНСТоми Лий, актьор
ДОЗАотмерено, мярка
ДЯКОНИПомощници на свещеници
ЕВАпървата жена
ЕПИФИЗАчаст от ендокринната система
ЕСТРАДАтрибуна, сцена
ЖИВИНАсъщество, организъм
ЗВЕЗДАПолярна или Променлива
ИЗГОНЕНбежанец, беглец
ИНДИЯсултан - Турция, Раджа - ?
КАНАПЕдиван, софа
КАНКУНград в Мексико
КАШАЛОТморски бозайник
КОРБИНДжереми, британски политик
КСЕНОНXe
ЛАВИНАсвличане на земен пласт
ЛАНЕЦВерига, верижка
ЛИБзлатна монета в сащ
ЛОКВАтиня, нечистотия
ЛОНДОНAFP - Париж, Ройтерс - ?
ЛЮКБесон, режисьор
МАРТИНАХингис, тенисистка
МАТКАженски детероден орган
МЕНТАкулинарна билка
МЕРЛУЗАриба от разред трески
МИСЪЛпословица, сентенция
МОСТЪТна река Куай
МЪКАнегативна емоция
НАРОДнационалност, държава
НЕРИТглавоного мекотело
НИЦАград в Южна Франция
НОЛАНКристофър, режисьор
ОВИяйцевидни орнаменти
ОГРАДАплет, стена
ОСТРОВОкинава или Ява
ПОИЛКАсъд с вода за поене
ПРЕНОСтранспорт
РАДОСТЕуфория
РАДОСТекстаз, самозабрава
РАКЕТАкрилата или балистична
РИХАРДЩраус, композитор
РИЦАРсредновековен воин
РОБбезправен човек
СЕДМИЦАнеделя
СИГОРНИУийвър, актриса
СИСТЕМАимунна или дихателна
СПОЙКАнит, скоба
СУХОТАусещане за сухост
ТЕЛЯКмасажист
ТЕМПОlento или moderato
ТИГАНблюдо, чиния
УБЕЖИЩЕприбежище
УЛАНКонник с копие
ФАБРИКИпромишленост, индустрия
ХАЛВАсладкарско изделие
ХАЛЕПСимона, тенисистка
ХАМАКлюлка за лягане
ХАНДБАЛволейбол, тенис
ХАРИСЕд, актьор
ХИМНМарсилеза
ХОРМОНинсулин
ХОРОСАНвид артилерия
ХРАМбогослужебна сграда
ЧЕЛОръб, изпъкналост
ЧЕРЕПкостите на главата
ЧЕХЯрослав Хашек
ЮБИЛЕЙкръгла годишнина