Речник на кръстословици

голяма река в Азия

ОБ
ИНД
ГАНГ
ЕФРАТ
ТИГЪР
ХУГЛИ
ЯНДЗЪ
АНГАРА
МЕКОНГ
ХУАНХЪ
СЪРДАРЯ
Списък на думите, които най-добре съвпадат с термина „голяма река в Азия“ в кръстословицата:
ИРТИШ ТИБЪР ГАРОНА НЕМАН ДОН ЮКОН САВА РОНА ПАРАНА
словоописание
ДОНголяма река в Русия
ГОБИГоляма пустиня в Азия
ТИБЪРголяма река в Италия
ГАРОНАголяма река в Европа
ГРАНДЕРио ..., голяма река в Северна Америка
ДНЕПЪРголяма река в Европа
МИСУРИголяма река в Северна Америка
ПАРАНАголяма река в Южна Америка
АМУДАРЯголяма река в Русия
ВЪЛТАВАголяма река в Европа
ЗАМБЕЗИголяма река в Африка
ЛИМПОПОголяма река в Африка
ОРИНОКОголяма река в Южна Америка
АМАЗОНКАголяма река в Южна Америка
АРКАНЗАСголяма река в Северна Америка
КОЛУМБИЯголяма река в Северна Америка
МАККЕНЗИголяма река в Северна Америка
МИСИСИПИголяма река в Северна Америка
ОКАВАНГОголяма река в Африка
ПАРАГВАЙголяма река в Южна Америка
ГОБИГоляма пустиня в Азия
НЕВАголяма река в Африка