сорт краставици

ЛЕВИНА
Списък с думи за кръстословицата сорт краставици.:
СИРА КАНДИЛЕ БИНТЕ АМАРЕЛА ШЕНИНБЛАН ШЕВКА ШАРДОНЕ ХАЛЕ УСПЕХ ТРАМИНЕР ТЕМПРАНИЙО СИВРИЯ РКАЦИТЕЛИ РИЗЛИНГ ПИНОНОАР ПИНО ПАМИД НЕВРОКОП МИРАБЕЛА