нещо, предмет

ТЯЛО
Списък с думи за кръстословицата нещо, предмет.:
ОБЕКТ ВЕЩ ПЛАСТ ОПОРА ЗНАК ТЕМА СЮЖЕТ ПАРАЛАКС ГАТАНКА СТРЕМЕЖ ДЯЛ АМБИЦИЯ ШИПОВЕ ЦЕННОСТ УЛИКА ТЕОЛОГИЯ СУША СТАТИЯ СЛОЙ
словоописание
ВЕЩсобствен предмет
ДЯЛчаст от нещо цяло
РЪБвъншен ъгъл на предмет
ЧАСТпарче, единица от нещо
ОБЕКТпредмет на дейност
СЮЖЕТпредмет, тема
АНТИКАСтаринен предмет
ВЪПРОСсюжет, предмет
СТАТИЯпредмет
ФИГУРАочертание на нещо
ЕЛЕМЕНТдетайл на предмет
ЗАГАДКАнещо неясно, мистерия
ИНТЕРЕСВлечение към нещо
СТРЕМЕЖВлечение към нещо
ЦЕННОСТскъп предмет
РЕЗУЛТАТпоследица от нещо
ДЕКОРАЦИЯнещо служещо за украса
ЛАКОМСТВОнещо вкусно за ядене
ЛИКВИДАЦИЯунищожаване на нещо
НАКЛОННОСТвлечение към нещо
ВЕЩнещо, обект
ДЕКОРАЦИЯнещо служещо за украса