cena

HODNOTA
slovodefinice
VÝZNAMhodnota, cena
INTEGRITAcelost, neporušenost
HODNOTAcena, statek