Речник на кръстословици

Роден, скулптор

ОГЮСТ
Списък на думите, които най-добре съвпадат с термина „Роден, скулптор“ в кръстословицата:
ФИДИЙ ПИКАСО ПАБЛОПИКАСО МИРОН МИКЕЛАНДЖЕЛО ЕДГАРДЕГА ДЕГА ВАЯТЕЛ БУОНАРОТИ АНЕВ ТАРЕ РИВЕТ РИВЕР МУЛАТ ЕЗИК
словоописание
АНЕВнаш скулптор
МИРОНСкулптор
РОДЕНОгюст, скулптор
ФИДИЙвелик гръцки скулптор
ВАЯТЕЛскулптор
БУОНАРОТИМикеланджело, скулптор
МИКЕЛАНДЖЕЛОБуонароти, скулптор
GAVIAрод птици
ФЕДЕРЕРРоджър, тенисист