част от ветроходен кораб

КИЛ
НОС
РУЛ
БОРД
ТРЮМ
КАЮТА
КЪРМА
МАЧТА
ПАЛУБА
ПЛАТНО
РУМПЕЛ
БУШПРИТ
ТАКЕЛАЖ
Списък с думи за кръстословицата част от ветроходен кораб.:
КОТВА ЩИРБОРД ПЛАНШИР МОСТ ГАЛЕОН КОРВЕТА БАРК