плащеница, одежда

ТОГА
Списък с думи за кръстословицата плащеница, одежда.:
РОБА НАМЕТАЛО ФИЛАКТЕРИЯ ОБЛЕКЛО ДРЕХИ ДРЕХА