кораб с три корпуса

ТРИМАРАН
Списък с думи за кръстословицата кораб с три корпуса.:
ВОДОЛИНИЯ ТРИРЕМА ТРИЕРА ЮКА ХЕТТРИК ТРИПТИХ ТРИОЛА ТРИОД ТРИЛОГИЯ ТИПИЦИТЕ СТЕРЕОСКОП РИО ЕРН БАРБУТ КИЛ ЯХТА ФРЕГАТА ТРЮМ САМОЛЕТОНОСАЧ
словоописание
ЯЛмалък кораб
БАРКкораб
ГЕМИЯнеголям кораб с платна
КАПЕРпиратски кораб
КАРГОтовар на кораб
МАЧТАвисок стълб на кораб
ЛАЙНЕРголям океански кораб
ПАЛУБАоткрит под на кораб
ТАНКЕРкораб цистерна
ТРИОЛАгрупа от три ноти
ШКИПЕРкапитан на кораб
ПАРАХОДлодка, кораб
ТАКЕЛАЖчаст от ветроходен кораб
ФРЕГАТАвид военен кораб
ХЕТТРИКтри гола
КАРАВЕЛАедин вид ветроходен кораб
БРИГАНТИНАедин вид ветроходен кораб
ПОДВОДНИЦАпотопяем военен кораб
РАЗРУШИТЕЛвид военен кораб
САМОЛЕТОНОСАЧвид военен кораб
ЛАДИЯкораб, параход
ТАНКЕРкораб цистерна