залеж, мина

РУДА
Списък с думи за кръстословицата залеж, мина.:
НАХОДИЩЕ ВЪГЛИЩА РУДНИК УТАЙКА СУБСТАНЦИЯ МАТЕРИЯ ВЕЩЕСТВО РУДНИЦА ПИВОВАРНА МИНРЕП МЕСО КЛАНИЦА ДЪСКОРЕЗНИЦА ДЪРВО БЍРА