stoppar

VETO
OrdLedtråd
NIXstoppar vissa samtal
MYGGstoppar nät
PTROstoppar galopp
RISTstoppar nöt
PARADstoppar stöt på pist
PEANGstoppar flöde
PUNKAstoppar bilresan
TRUGAstoppar staven i snön
TÄTARstoppar läckage
STASARstoppar upp
VETONAde stoppar
ALKOLÅSstoppar vid en blåsning
FLUGNÄTstoppar objudna gäster
LOCKOUTstoppar anställda
SNATTAREstoppar godis i fickan
FÖDOÄMNENstoppar vi i oss
PANSARDÖRRstoppar tjuven
SLIPDAMMETdet stoppar mask
SLIPNINGARdet stoppar mask
RENSTÄNGSELstoppar hjortdjur
SEMAFORstoppade tåg
LOCKOUTstoppar anställda