har gjort en tavla i ett hörn

INMÅLAD
Lista med ord för korsordstråden har gjort en tavla i ett hörn.:
UR HORN TORN LUR TÅG SAGT RAM DIAGONAL KRITA PENTAGON ENAT SKISS VISARE STÅ RASREN OPTIKER MODEST MISSTAG GETT
OrdLedtråd
URhar egen tavla
LODhänger under viss tavla
RAMgör bild till tavla
TÅGhar brio gjort många
INFOlämnas på tavla
SNEDsitter tavla som stör på
ADEPThar en del att lära
ANSLÅsätta upp på tavla
FOGAThar man med en massa
OMGERgör ram tavla
SKISSbörjar tavla som
RASRENhar tavla blev
URVERKbakom tavla
OPTIKERhar tavla
BETRAKTAkan man en tavla
ADELSNAMNbonde är ett i en ätt
DIAGONALTfrån hörn till hörn
TIMVISAREen av tre på tavla
VRAKLAXARnedanför har gjort sitt för framtiden
GALOPPHÄSThar en jockey på ryggen
OSShar Georgien lämnat
EVOLUTIONENhar gjort groda till prins