barn

UNGE
UNGAR
GOSSAR
AVKOMMA
ÄTTELÄGG
OrdLedtråd
ROatt bära barn på
BOBbyggare för barn
EVAvar aldrig barn
VABvård av barn
KOLTbär små barn
NAIVomedveten som ett barn
STORkallas vuxen av barn
CURLAskämma bort barn
FARSAhar minst ett barn
KOSSAmumor för barn
SLANTpeng för barn
STOJAlär barn i bollhav
ROLLEKmamma pappa barn
SUGRÖRbarn kalas måste
FOSTRATdanat barn
HAVANDEmed barn
ADOPTERAuppta som eget barn
BRÖSTARVfår barn
RUSTIBUSSlivligt och stadigt barn
MAJBLOMMORsäljs av barn
KANELbarksmak
FLICKAbarn av kvinnligt kön