är egoisten

EGENKÄR
OrdLedtråd
FÅNär lite bakom
LAGär svag urholkad
TIKär en Lady
EPOSIliaden är ett sånt
LAOSdess huvudstaden är Vientiane
NATTär det kl 1
ÅDERÄr Ven men inte Saltholmen
KENYAdess huvudstaden är Nairobi
TIKENhon är kanske spets
KOSOVOdess huvudstaden är Pristina
GRANATERär ofta gnistrande röda
LETTLANDdess huvudstaden är Riga
RELATIVTär visst adverb
SYDKOREAdess huvudstaden är Seoul
VIRULENTär väl smitta
ADELSNAMNbonde är ett i en ätt
JORDANIENdess huvudstad är Amman
KAZAKSTANdess huvudstad är Astana
NORDKOREAdess huvudstad är Pyongyang
KIRGIZISTANdess huvudstad är Bishkek
SLÖär egg utan bett
NOGRÄKNADär ej en skumraskfigur