å läppen

CERAT
OrdLedtråd
SNUSkan falla folk på läppen
ATTå ibland
TIDANå och ort