naam van de farao

CHEOPS
DJOSER
RAMSES
CHEFREN
ACHNATON
AMENHOTEP
HATSJEPSOET
TOETANCHAMON
Woordenlijst voor de kruiswoordraadselaanwijzing naam van de farao.:
EGYPTE MOZES HEER PILATUS AHA TSAAR RUSLAND KEIZER JAPAN HOOFDLETTERS TITEL ERNST