one thousand years

MILLENNIUM
List of words for the clue one thousand years from the crossword:
EON ANNE ALEX TEN ONCE AMOS SANTA MIL AGE ERA TERM IRA ALI GEE TON HRE SAGA OLD THOU NEMO