city in Russia

UFA
OMSK
PERM
KAZAN
KURSK
SOCHI
IRKUTSK
SARATOV
YAKUTSK
SMOLENSK
VORONEZH
KRASNODAR
VOLGOGRAD
YAROSLAVL
KRASNOYARSK
NOVOSIBIRSK
VLADIVOSTOK
YEKATERINBURG